Homepage
German site English site Russian site Turkish site

Ekip Üyeleri

Karin Banse,Kreisgemeinschaft Gumbinnen, 25 GB büyüklüğündeki tarihi arşivi belgelemek için yöneticilik görevini üstlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye, Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon Bölümü yüksek lisans öğrencileri Suna Büyükkılıç ve Funda Uygun Erasmus Değişim programı çerçevesinde Bielefeld'de kaldıkları süreçte, kentin fotogrametrik öçümünü ve 3 boyutlu modelini yaptı.

Rusya Eyalet Üniversitesin'den Dr. Nicolay Dementiev, 3 boyutlu modele ve sitenin Rusça'ya çevrilmesine yardımcı oldu.

Team Gussew

Suna Bueyuekkilic, Funda Uygun,
Nikolay Dementiev

Yüksek mühendis Christian Lange, Bielefeld Üniversitesi, total station ölçümlerini gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Günter Pomaska , Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mimarlık Mühandislik Fakültesi, VR Laboratuarı, proje yöneticisi olmasının yanısıra görselleştirme ve animasyon aşamalarını gerçekleştirdi.

Staff VR Lab

Günter Pomaska, Christian Lange

eMail addresses

You can read out our eMail
addresses from the QR code

© University of Applied Sciences Bielefeld 2011