Homepage
German site English site Russian site Turkish site

Modeling

Z-Glif yazılımından gelen ham veriler 3 boyutlu geometri haline getirilir. Birinci adımda fotogrametrik modeller Autocad'de birleştirilir ve SketchUp'ta kullanılmak üzere WBLOCK komutu ile dışa aktarılır. Ölçümün pozisyonu, altına harita bitmapinin konulması ile kontrol edilir.

SU yazılımının 3 boyutlu modelleme için tercih edilmesinin nedeni itme/çekme (push/pull) komutu ve grup yapabilme özelliğidir. Bu daha sonraki gerçek animasyon yapma aşamasında ihtiyaç duyulacak bir özelliktir. Yapının tekrar eden detayları bileşen (component) olarak modellenmiştir. Özellikle çatıya ait detaylarda bu araçtan yararlanılmıştır.

Kent simgelerinin cepheleri rektifiye edilmiş ve ölçeklendirilmiş dokular (yapıların eski görüntüleri) kullanılarak detaylandırılmıştır. Modeldeki orjinaline uygun malzeme ve renkler farklı katmanlarla (layers) organize edilmiş yüzeylere atanırlar.

SketchUP'ta ham verilerden 3 boyutlu modelleme

Kentsel ölçek ve yapısal modelleme

Detaylı model

© University of Applied Sciences Bielefeld 2011