Homepage
German site English site Russian site Turkish site

Fotogrametrik Belgeleme

Belgelenen obje yaklaşık 6,3 m2'lik bir yüzeye sahiptir. Taşınamadığından dolayı çalışma alanı sınırlıdır. Çalışma alanındaki mevcut ışıktan yararlanılmıştır. Fotoğraflar stereo görüntü yöntemi, ışın demeti yöntemi için detaylar düşünülerek çekilmiştir. Yapay elemanlar kontrol noktaları olarak kullanılmıştır. Topcon Image Station kullanılarak iki farklı yerden birbiriyle bağlantılı ölçüler alınmıştır.

Stereo görüntü yöntemi hava uçuşuna benzer şekilde gerçekleştirilmiştir. Düşey görüntü elde edebilmek için metal parçalardan oluşan 3,5 m uzunluğunda çubuk karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Canon Powershot G10 kamera yaklaşık %60 oranında çakıştırılarak bir çizgi boyunca model üzerinde taşınmıştır. Deklanşör uzaktan kumanda ile kullanılmıştır. Görüntüler 4416x3312 piksel çözünürlüğündedir ve piksel büyüklüğü 1,7 mikrondur. Odak uzaklığı yaklaşık 6,1 mm hiperfokaldir. Çekim süresinin uzunluğundan ve piksel boyutunun küçüklüğünden dolayı görüntüde bulanıklıklar oluşmuştur.

Ayrıca çoklu görüntü yöntemi için, görüntü demetleri alınmıştır, fakat daha sonraki değerlendirmelerde kullanılmamıştır. 2 boyutlu verilerden 3 boyutlu yapı elde etme yöntemine dayalı modelleme küçük bir alanda test edilmiştir. Fakat streokospik görüntü yöntemi kadar iyi sonuç vermemiştir.

Vertical photo

Paralaks ölçümü için düşey görüntü

Oblique photo

Çoklu görüntü yöntemi için imaj

Detailed photograph

Detaylar için imaj

Total Station ile ölçüm Canon powershot G10 Canon powershot G10

Çekim ayarı prensibi

© University of Applied Sciences Bielefeld 2011