Homepage
German site English site Russian site Turkish site

Gumbinnen(Ostpreussen)Kenti Mimari Modelinin Sanallaştırılması

Bielefeld şehri eski Doğu Almanya şehirleri ortaklığının idaresini üzerine almıştır. Bu şehirlere ait kültürel miras tarih odalarında ve arşivlerde korunmaktadır. Rohrteichstrasse 19, Bielefeld'de yer alan belediye arşivinde bugün Gussew (Rusça) olarak adlandırılan Gumbinnen (Almanca) kent modeli sergilenmektedir. Bir müze kurmak amacıyla bu model ve diğer belgeler Kreisgemeinschaft Gumbinnen tarafından Gussew'e transfer edilecektir.

Gumbinnen adı ilk olarak 1556 yılında köy olarak kayda geçmiş ve daha sonra büyüyen şehir bir ticaret merkezi halini almıştır. 1709-1710 yılları arasında gerçekleşen Kara Ölüm'den (Black Death) sonra Prusya Kralı I. Friedric Wilhelm şehre rehabilitasyon desteği sağladı ve kent kendi haklarına sahip konuma geldi. Gumbinnen aynı isme ait bir yönetim bölgesinin de başkentidir. Populasyonu 1939 yılında 24.534 idi. 2.Dünya Savaşı'ndan sonra Rusça adı olan Gussew'i aldı. Daha fazla bilgi için www.ostpreussen.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Model Gumbinnen temsilcilerinin kararı ile 1936 yılına ait 1/5000 ölçekli kent haritasına, hava fotoğraflarına, fotoğraflara, çizim ve eskizlere dayanarak hazırlandı.

Planlanan yeni yerleşimden dolayı, bilgisayar animasyonları ve web paylaşımı yapabilmek için modelin dijital ortama aktarılması istenmiştir. İlk adım olarak CAD teknolojisi ve fotogrametri aracılığıyla üretilen dijital kent modeli uluslararası OGC standartlarına dayanan CityGML'de formüle edildi. Yapılar ana strüktürlerine ve çatı elemanlarına göre farklı seviyelerde detaylandırılarak tanımlandı. Model yaklaşık olarak 1200 yapıdan oluşmaktadır ve şu anda görsellere, animasyonlara ve interaktif etkileşimli gerçek zaman animasyonlarına ve Google Earth aktarımına sahiptir.

Bu proje Kreisgemeinschaft Gumbinnen, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Almanya, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye ve Vologda Üniversitesi, Rusya işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bizi WordPress, Youtube, Facebook ve Twitter'da da ziyaret edebilirsiniz.

Chalk RenderingFoto from model

(c) University of Applied Sciences Bielefeld 2011